Begeleiding: Bart Keer
Oefenend en experimenterend gaan we ons bezig houden met basiselementen van de beeldende kunst als kleur, vorm en compositie. We zullen ons daarbij inspireren op de kleuren –en metamorfoseleer zoals Goethe die heeft ontwikkeld, en Steiner die verder heeft uitgewerkt.
     Het schilder atelier in Helicon
    De egyptische mens
De Perzische mens
Stier, Leeuw, adelaar, mens. Bij de schepping in Atlantis