menu

Rudolf Steiner

Antroposofie 

Rudolf Steiner (1861-1925)

De medewerkers van de Zomerweek putten hun inspiratie uit Rudolf Steiners schepping van het eerste en tweede Goetheanum. Bij de creatie van deze baanbrekende bouwwerken zocht Steiner naar een synthese van geestelijke en aardse krachten. Voor hem was de kunst het gebied waar stof en geest elkaar kunnen ontmoeten en doordringen.

Het eerste Goetheanum (1913-1922), voornamelijk opgetrokken in hout, vormde een levend omhulsel voor de spirituele impuls van de antroposofie. Vormen en kleuren harmonieerden er met de activiteiten die erin plaats vonden, zoals mysteriedrama's, euritmie en voordrachten.

Na de verwoesting van het eerste Goetheanum door brand (in de oudejaarsnacht van 1922) schiep Steiner een geheel nieuw ontwerp voor het - nu nog bestaande - tweede Goetheanum.

De bouwimpuls was in essentie dezelfde, maar de omstandigheden en het materiaal (beton) waren totaal nieuw. Dit leidde tot een geheel nieuwe vorm en aanpak.

Door samenwerking met het Drempeltheater wordt er nu naast de kunstzinnige vorm- en beeldentaal van het Goetheanum tevens gewerkt aan waar het Goetheanum oorspronkelijk voor bedoeld was, haar inhoud: de Mysteriedrama's van Rudolf Steiner.

© Goetheanum Impuls 2006 - 2024

venus webdesign · wilfried nauta webdesign