menu

Schilderen

Begeleiding: Bart Keer

Oefenend en experimenterend gaan we ons bezig houden met basiselementen van de beeldende kunst als kleur, vorm en compositie. We zullen ons daarbij inspireren op de kleuren- en metamorfoseleer zoals Goethe die heeft ontwikkeld, en die Steiner verder heeft uitgewerkt.

Het schilderatelier in Helicon

De Egyptische mens

De Perzische mens

Stier, Leeuw, adelaar, mens; bij de schepping in Atlantis

© Goetheanum Impuls 2006 - 2024

venus webdesign · wilfried nauta webdesign