menu

Euritmie

Begeleiding: Chantal Heijdeman

De werkgroep euritmie richt zich op drie gestaltes die in het derde Mysteriedrama optreden:

De gedachtenwezens uit het domein van Lucifer en Ahriman De drie zielenkrachten, Astrid, Philia en Luna De Wachter aan de Drempel

Kunnen we, middels de euritmische elementen, met deze werkzame krachten in contact komen?

Kunnen we wezenlijke ervaringen verzamelen? En kunnen we zelfscheppend vormgeven in de verschillende kwaliteiten die deze gestaltes in ons wakker maken?

De workshop is actief onderzoekend en zal uitmonden in een enscenering van enkele scènes in samenwerking met de werkgroep spraakvorming.

Heb je de moed dit gezamenlijk aan te gaan? Een ding is zeker: bij het slechten van deze drempel kun je je ingebed weten binnen de zomerweek!

© Goetheanum Impuls 2006 - 2024

venus webdesign · wilfried nauta webdesign