Tot dusver heeft de muziek geen aparte werkgroep. Ze dient echter als gemeenschappelijke start van de dag, waar met elkaar gezongen wordt voordat de deelnemeres naar hun eigen werkgroepen gaan.