menu

De metamorfose van het Goetheanum

Boeken 

De metamorfose van het Goetheanum
Samuel Jonas van der Sloot

(Uitgeverij Kamerling, Zutphen 2003, ISBN 90-806034-49), te bestellen via de boekhandel of:

Prijs: € 16.00

Beschrijving

De geschiedenis van de twee belangrijkste gebouwen waarmee Rudolf Steiner de organische bouwkunst als nieuwe architectuurstijl introduceerde heeft iets tragisch. Het eerste Goetheanum brandde af voor het klaar was. Het tweede Goetheanum kon alleen maar aan de buitenkant door Rudolf Steiner worden vormgegeven, omdat hij tijdens het ontwerpen overleed. Maar deze tragiek heeft ook een zonnige kant. Doordat het eerste Goetheanum afbrandde, kreeg Rudolf Steiner de kans om het belangrijkste uitgangspunt van de organische bouwkunst, het principe van metamorfose, toe te passen op het Goetheanum als geheel. Hij liet uit het eerste Goetheanum een nieuw, origineel gebouw ontstaan dat uiterlijk totaal lijkt te verschillen van het eerste Goetheanum, maar dat toch precies dezelfde uitgangspunten heeft.

Doordat het ontwerp van het tweede Goetheanum niet af kwam moeten de antroposofen zich sindsdien bezig houden met de vraag: hoe moet het tweede Goetheanum er van binnen uitzien? In de jaren vijftig en negentig van de vorige eeuw is geprobeerd een passend antwoord te vinden op deze vraag, wat resulteerde in twee verbouwingen van de grote zaal. Beide keren ontstond er ontevredenheid over het ontwerp. In de jaren negentig, tijdens de tweede verbouwing, beloofde de toenmalige voorzitter van de Antroposofische Vereniging dat de volgende generatie in 2040 een derde poging zou mogen doen.

Samuel Jonas van der Sloot wil met dit boek een bijdrage leveren aan die verbouwing. Hij gaat na hoe de metamorfose van het eerste naar het tweede Goetheanum kunnen zien, waarbij hij nauwkeurig verantwoording aflegt van alle aanwijzingen die Rudolf Steiner heeft gegeven met betrekking tot het tweede Goetheanum. Op basis van het consequent doordenken van de metamorfose komt hij dan tot een gedegen voorstel voor de vormgeving van de grote zaal.

© Goetheanum Impuls 2006 - 2022

venus webdesign · wilfried nauta webdesign